: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

บินเหมาลำ ฉลองเทศกาลปีใหม่ ฮานอย นิงห์บิงห์ พักซาปา 2 คืน

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

วันที่ออกเดินทาง 28 - 01 ม.ค. 68

เดินทาง

ราคา 21,999 บาท

แกลอรี่

ตารางการเดินทาง

ผู้ที่ดูทัวร์นี้ จะดูทัวร์เหล่านี้ด้วย

มหัศจรรย์ America West Coast เข้าสวนสนุก พัก Las Vegas 2 คืน 159,999 บาท

Alaska Cruise 7 Nights 41,900 บาท

มหัศจรรย์ GRAND ITALY เวนิส ชิงเกว แตร์เร เข้าชมพิพิธภัณฑ์วาติกัน 95,999 บาท

นาโกย่า ทาคายาม่า โอซาก้า เกียวโต (เข้านาโกย่า-ออกโอซาก้า) 49,990 บาท

DIRECTORY

FOLLOW US

บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด N.S. Travel & Tours Co.,Ltd

133/19-20 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2625 1555

โทรสาร   : 0 2246 5658

อีเมล์ : info@noomsaotours.co.th

เว็บไซต์ : www.noomsaotours.co.th

(เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหนุ่มสาวทัวร์) ติดต่อเรา

© 2024 N.S. Travel Co., Ltd. (Noom Sao Tours) All Rights Reserved.