: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

ดอยช้าง-วาวี- แม่สลอง- ดอยตุง

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

วันที่ออกเดินทาง 09 - 11 ธ.ค. 66

เดินทาง

ราคา 13,900 บาท

แกลอรี่

Chiangrai Winter

ดอยช้าง-วาวี-แม่สลอง-ดอยตุง 
 
9-11 ธันวาคม 2566
โดยสายการบินนกแอร์
13,900.-
 
Akha Farm Ville อาข่า ฟาร์มวิลล์ ฟาร์มแกะหนึ่งเดียวของดอยช้าง
✅ ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงาม จุดชมวิวดอยช้าง
✅ สักการะพระธาตุดอยวาวี
✅ ไหว้พระเสียวหนึ่งเดียวในไทย สกายวอล์ค วัดแสงแก้วโพธิญาณ
✅ จุดเช็คอินใหม่ของวัดร่องขุ่น ถ้ำศิลป์
✅ วัดดังเมืองเชียงราย วัดร่องขุ่น
✅ เที่ยวดอยตุง พระตำหนักดอยตุง, สวนแม่ฟ้าหลวง, พระธาตุดอยตุง
✅ ชมวิวยอดดอยแม่สลอง พระบรมธาตุเจดีย์ศรีณครินทร์ทราสถิตมหาสันติคีรี
ไร่ชาวังพุดตาล ชาดี วิวสวย
 

 

ตารางการเดินทาง

ผู้ที่ดูทัวร์นี้ จะดูทัวร์เหล่านี้ด้วย

ผ่อเมืองแป้ แลเมืองเจียงฮาย 12,900 บาท

ดอยช้าง อ่างขาง แม่สลอง ดอยตุง 17,500 บาท

ชมพญาเสือโคร่ง นอนบ้านรักไทย 17,900 บาท

ป่าสนวัดจันทร์ – ปาย 17,900 บาท

DIRECTORY

FOLLOW US

บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด N.S. Travel & Tours Co.,Ltd

133/19-20 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2625 1555

โทรสาร   : 0 2246 5658

อีเมล์ : info@noomsaotours.co.th

เว็บไซต์ : www.noomsaotours.co.th

(เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหนุ่มสาวทัวร์) ติดต่อเรา

© 2023 N.S. Travel Co., Ltd. (Noom Sao Tours) All Rights Reserved.