: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

ดอยช้าง อ่างขาง แม่สลอง ดอยตุง

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

วันที่ออกเดินทาง

เดินทาง

ราคา บาท

แกลอรี่

4 ดอยสุดปัง วิวสุดอลัง 4 วัน 3 คืน
ดอยช้าง อ่างขาง แม่สลอง ดอยตุง
 
30 ธันวาคม 2566 – 02 มกราคม 2567
โดยสายการบินนกแอร์
17,500.- 
 
Akha Farm Ville อาข่า ฟาร์มวิลล์ ฟาร์มแกะหนึ่งเดียวของดอยช้าง
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ปฐมบทแห่งโครงการหลวง
✅ สายมูต้องห้ามพลาด นางกวักตุ้ยนุ้ย วัดแสงแก้วโพธิญาณ
✅ จุดเช็คอินใหม่ของวัดร่องขุ่น ถ้ำศิลป์
✅ จิบกาแฟ แลภูผา ที่ บ้านผาฮี้
✅ ชมวิวยอดดอยแม่สลอง พระบรมธาตุเจดีย์ศรีณครินทร์ทราฯ
✅ จิบชาหอมๆ ถ่ายรูปสวยๆ ที่ ไร่ชาฉุยฟง
✅ กราบ พระธาตุดอยตุง รับปีใหม่

วัดห้วยปลากั้ง วัดดังเชียงราย สถาปัตยกรรมไทย – จีน 

ตารางการเดินทาง