: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

อ่างขาง ม่อนแจ่ม ดอยสุเทพ

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

วันที่ออกเดินทาง 09 - 11 ธ.ค. 66

เดินทาง

ราคา 14,900 บาท

แกลอรี่

หนาวนี้ที่..เชียงใหม่ 

อ่างขาง ม่อนแจ่ม ดอยสุเทพ

9-11 ธันวาคม 2566
โดยสายการบินนกแอร์
14,900.-
  
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง โครงการหลวงแห่งแรก
บ้านนอแล ชมวิถีชีวิตของชาวปะหล่อง / จุดชมวิวชายแดนไทย – พม่า
✅ พิกัดลับบนดอยสุเทพ วัดโบราณ ศิลปะพม่า วัดผาลาด
✅ สักการะ พระธาตุดอยสุเทพ พระธาตุคู่เมืองเชียงใหม่
✅ ทางเดินชมธรรมชาติทะเลหมอก 360 องศา Skywalk ม่อนแจ่ม
✅ เพลิดเพลินกับการถ่ายรูป สวนดอกไม้ อ.แม่ริม
วัดเด่นสะหลีศรีเมืองแกน วัดงามแห่งดินแดนล้านนา 
ฮิโนกิแลนด์ ไม้ฮิโนกิแห่งแรกและแห่งเดียวในไทย                                                                                                          
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สมบูรณ์แบบที่สุดในไทย

ตารางการเดินทาง