: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

อัยเยอร์เวง เบตง ทะเลสาบฮาลาบาลา

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

วันที่ออกเดินทาง 13 - 15 เม.ย. 67

เดินทาง

ราคา 16,500 บาท

แกลอรี่

เที่ยวสุดปลายด้ามขวาน

อัยเยอร์เวง - เบตง – ปัตตานี -ล่องเรือทะเลสาบฮาลาบาลา

 
13-15 เมษายน 2567
โดยสายการบินนกแอร์
16,500.-
 
 
เบตง เมืองน่ารักปลายด้ามขวานไทย
Sky Walk อัยเยอร์เวง จุดชมวิวทะเลหมอก และพระอาทิตย์ขึ้นยอดฮิต
ล่องเรือทะเลสาบฮาลาบาลา เกาะทวด น้ำตกบ่อหิน สะพานโต๊ะกูแช
✅ ชิมวุ้นดำ และ ไก่เบตง
สวนหมื่นบุปผา สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง
อุโมงค์ปิยะมิตร ความพิศวงของอุโมงค์คนขุดใต้ภูเขา
วัดช้างให้ เล่าขานตำนานองค์หลวงปู่ทวด
ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว หนึ่งในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทย
มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี มัสยิดที่สวยงามและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
✅ ชม ย่านเก่าแก่เมืองสงขลา บ้านนครใน ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง หับโห้หิ้น

 

ตารางการเดินทาง