: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

ถ้ำนาคี บึงกาฬ

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

วันที่ออกเดินทาง

เดินทาง

ราคา บาท

แกลอรี่

ถ้ำนาคี Unseen ตามรอยเส้นทางพญานาค

 
31 ธันวาคม 2564-02 มกราคม 2565
โดยสายการบินนกแอร์
 
ราคาปกติ 12,900.-
ร่วมโครงการทัวร์เที่ยวไทย เหลือเพียง 7,900.-
 
✅ ตามรอยความเชื่อเกี่ยวกับพญานาค ถ้ำนาคี 
หินโลมา น้ำตกกินรี
✅ ตามรอยความเชื่อกับ เมืองพญานาคที่ บ้านคำชะโนด
หินสามวาฬ หินผาขนาดใหญ่ มีอายุหลายล้านปี หนึ่งเดียวของโลก
✅ พระอุโบสถกลางน้ำทรงดอกบัว หนึ่งเดียวในสยาม วัดป่าสันติวนาราม
✅ สักการะ หลวงพ่อพระใส ณ วัดโพธิ์ชัย 
✅ เก็บภาพสวยๆ กันที่ สวนดอกไม้ บ้านห้วยสำราญ
 

ตารางการเดินทาง