: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

 

 

 

 

สนใจเข้าร่วมเป็นหนึ่งในครอบครัวนกนางนวลของเรา

 

ส่งประวัติและความสนใจมาที่ info@NoomSaoTours.co.th

 

หมายเหตุ :  เนื่องจากมีผู้สมัครสนใจเข้ามาร่วมเป็นครอบครัวของเราจำนวนมาก  ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะติดต่อกลับ ผู้ที่ผ่านการพิจารณาขั้นต้น ภายใน1-2 อาทิตย์  

 

 

ตำแหน่งงานว่าง

บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด N.S. Travel & Tours Co.,Ltd

133/19-20 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2625 1555

โทรสาร   : 0 2246 5658

อีเมล์ : info@noomsaotours.co.th

เว็บไซต์ : www.noomsaotours.co.th

(เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหนุ่มสาวทัวร์) ติดต่อเรา

© 2024 N.S. Travel Co., Ltd. (Noom Sao Tours) All Rights Reserved.