: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

ไหว้ 8 พระธาตุประจำวันเกิด

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

วันที่ออกเดินทาง

เดินทาง

ราคา บาท

แกลอรี่

อีสานสุขใจ..ต้องไปสักครั้ง

ไหว้  8 พระธาตุประจำวันเกิด


16-18 กุมภาพันธ์ 2567

โดยสายการบินนกแอร์

12,900.-


มหาชัย วันพุธ ได้ชัยเป็นนิจ   พฤหัสฯ ประสิทธิ์ สัมฤทธิ์ในงาน   

อุเทน วันศุกร์ รุ่งโรจน์เบิกบาน  ศรีคุณ  อังคาร โชคลาภมากมาย

พนม อาทิตย์ สุขดั่งใจเรา      นคร วันเสาร์  ส่งเสริมเป็นนาย 

วันจันทร์ เรณู   สวยทั้งร่างกาย  อย่ารอจนสาย รีบไปไหว้กัน….

 

✅ ไหว้ พระธาตุมรุกขนคร พระธาตุประจำผู้ที่เกิดวันพุธ กลางคืน

✅พุทธสถานที่สำคัญ และเป็นตราประจำจังหวัดสกลนคร วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร

ชมภาพแกะสลักบนหน้าผาหิน วัดถ้ำผาแด่น

✅ สักการะ พญาศรีสัตตนาคราช แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของ จ.นครพนม

✅ โบสถ์ขาวขนาดใหญ่รูปทรงคล้ายเรือ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล

✅ ชม พญานาคเผือก จ.สกลนครที่ อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ

 

ตารางการเดินทาง

ผู้ที่ดูทัวร์นี้ จะดูทัวร์เหล่านี้ด้วย

สังขละ ปิล๊อก อุโมงค์ 3 มิติ 7,500 บาท

เชี่ยวหลาน-สมุย-เกาะเต่า-เกาะนางยวน 21,900 บาท

อัยเยอร์เวง เบตง ทะเลสาบฮาลาบาลา 16,500 บาท

เกาะเฮ เกาะราชา คาร์นิวัลเมจิก 18,500 บาท

DIRECTORY

FOLLOW US

บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด N.S. Travel & Tours Co.,Ltd

133/19-20 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2625 1555

โทรสาร   : 0 2246 5658

อีเมล์ : info@noomsaotours.co.th

เว็บไซต์ : www.noomsaotours.co.th

(เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหนุ่มสาวทัวร์) ติดต่อเรา

© 2024 N.S. Travel Co., Ltd. (Noom Sao Tours) All Rights Reserved.