: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

เชียงราย-ผาฮี้-แม่สลอง

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

วันที่ออกเดินทาง

เดินทาง

ราคา บาท

แกลอรี่

จิบกาแฟ แลภูผา

เชียงราย-ผาฮี้-แม่สลอง
 
28-30 ก.ค. 2566
โดยสายบินนกแอร์
12,900.-
 
✅ ชมวัดสีขาว Thailand White Temple... วัดร่องขุ่น
ถ้ำศิลป์ จุดเช็กอินแห่งใหม่ในวัดร่องขุ่น 
✅ จิบกาแฟ แลภูผา ที่ บ้านผาฮี้
✅ ระลึกความทรงจำ ความรักและความห่วงใยของชาวโลก ถ้ำหลวง
✅ เที่ยวดอยตุง พระตำหนักดอยตุง, สวนแม่ฟ้าหลวง, พระธาตุดอยตุง 
✅ วัดสีฟ้า วัดร่องเสือเต้น
✅ ชมเจดีย์ 9 ชั้น ขอพรเจ้าแม่กวนอิม วัดห้วยปลากั้ง
ร่ชาวังพุดตาล ไร่ชาขนาดใหญ่ ที่ปลูกเป็นขั้นบันไดไว้อย่างสวยงาม
✅ ชมวิวยอดดอยแม่สลอง: พระบรมธาตุเจดีย์ศรีณครินทร์ทราสถิตมหาสันติคีรี

ตารางการเดินทาง

ผู้ที่ดูทัวร์นี้ จะดูทัวร์เหล่านี้ด้วย

ไหว้ 8 พระธาตุประจำวันเกิด 12,900 บาท

กิน ปู ดู เหยี่ยว..เที่ยวสวนผลไม้ 6,500 บาท

แห่เทียนพรรษา- อุบลฯ-ลาวใต้ 15,500 บาท

ทุ่งดอกกระเจียว-ผีตาโขน 8,500 บาท

DIRECTORY

FOLLOW US

บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด N.S. Travel & Tours Co.,Ltd

133/19-20 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2625 1555

โทรสาร   : 0 2246 5658

อีเมล์ : info@noomsaotours.co.th

เว็บไซต์ : www.noomsaotours.co.th

(เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหนุ่มสาวทัวร์) ติดต่อเรา

© 2024 N.S. Travel Co., Ltd. (Noom Sao Tours) All Rights Reserved.